Meniu
Cos de cumparaturi

Castiga un Samsung Galaxy A70!

REGULAMENT CONCURS ONLINE SAMSUNG GALAXY A70
REGULAMENT OFICIAL CONCURS ONLINE SC LIBITUMWEAR SRL

1. Organizator:

ConcursuL organizat pe pagina www.haineselect.ro este conceput si administarat de catre SC LIBITUMWEAR SRL.
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial în cauza este întocmit si facut public, conform legislatiei aplicabile în România.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare "Regulament"), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare in mod gratuit tuturor participantilor pe site-ul www.haineselect.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea acestui concurs, cu conditia instiintarii in prealabil a participantilor. 

2. Locul de desfasurare al concursului:

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina online www.haineselect.ro. Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa efectuati cumparaturi de minim 299 lei pe un singur bon fiscal (factura fiscala) pe platforma online www.haineselect.ro pentru a intra automat in cursa premiului oferit de www.haineselect.ro

3. Perioada de desfasurare a concursului:

Concursul incepe in data de 06.06.2019 si se incheie pe data de 15.07.2019, iar tragerea la sorti va fi cu cel putin 7 zile dupa incheierea concursului
Mecanismele de câstig sunt:
Tragere la sorti, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org dintre toti participantii eligibili înregistrati conform mecanismelor descrise în fiecare concurs. Rezultatele extragerilor vor fi întotdeauna publicate pe www.haineselect.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Haineselectro/ (în functie de specificul concursului)

4. Înscrierea în concurs:

Concursul se desfasoara exclusiv pe site-ul www.haineselect.ro si are drept de participare orice utilizator de Internet care îndeplineste conditiile de mai jos:
– Este cetatean român sau cetatean strain rezident în România
– Este abonat la newsletter-ul site-ului si si-a completat toate datele reale si corecte, inclusiv adresa de e-mail si telefonul
– Este abonat la newsletter-ul site-ului www.haineselect.ro în momentul desemnarii câstigatorilor
– Este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicata concursului, în cazul în care este desemnat ca fiind unul dintre câstigatorii competitiei
– Confirma ca a citit si a înteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord în totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta
Nu pot participa la acest concurs angajatii SC LIBITUMWEAR SRL si rudele de gradul I si II a acestora.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situatia în care:
 clientul doreste restituirea produsului/produselor, iar diferenta dintre produsele comandate si cele restituite este mai mica de 299 lei 
 o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate, necorespunzatoare sau incomplete în completarea datelor personale si în cazul în care Organizatorul considera ca a fraudat.

5. Premii:

Premiul acordat este un telefon mobil SAMSUNG GALAXY A70, valoarea premiului este de aproximativ 2000 RON TVA inclus
În cadrul acestui concurs, nu este posibila înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani si/sau în alte obiecte, dupa cum nu este permisa, în nici-o situatie, cedarea premiului câstigat catre unul sau mai multi terti.
Daca persoanele declarate câstigatoare nu confirma primirea informatiilor despre câstig si nu trimit datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului în momentul afisarii câstigatorilor în termen de maximum 72 de ore de la data afisarii rezultatului concursului, premiile câstigate de persoanele în cauza vor fi anulate.

6. Protectia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îsi da acordul, în mod expres si neechivoc, cu privire la:
Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Câstigatorii îsi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, vârsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator în scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date si prelucrarea lor si în alte scopuri decât cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.
Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Câstigatorilor si le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participantii au dreptul sa refuze, în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate în scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate si legate de situatia personala.
Participantii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

7. Litigii:

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.
Organizatorul nu îsi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor câstigate de catre participanti.
Organizatorul nu îsi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.
Organizatorul nu îsi asuma nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informatii false sau eronate.
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati în derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.
Organizatorul îsi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.
Organizatorul îsi asuma responsabilitatea numai în ceea ce priveste acordarea premiilor.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea companiei sau a concurentilor înscrisi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii înscrisi în acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea concursului publictar, cu conditia instiintarii in prealabil a participantilor. Orice modificare si/sau completare la acest Regulament se va face prin acte aditionale, acte care vor fi comunicate pe www.haineselect.ro. Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul www.haineselect.ro Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea
la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe site-ul mai sus amintit.


8. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.haineselect.ro la sectiunea “Regulament Concurs”.
Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.
În cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile câstigate nu se vor acorda.

9. Contact:

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieti pe e-mail office@haineselect.ro